समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना


मितिः २०७७।०३।०३, बुधबार,

समयः दिनको १.०० बजे,

एजेण्डाः विदेशबाट फर्किएका र नेपालमा रोजगारी गुमाएका नेपाली श्रमिकहरुलाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल।

notis.pdf