समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति: 2020-07-13


कार्यसूची:- कारागार सुधार तथा कैदीबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल ।

मितिः- २०७७।०३।३०  गते, मंगलबार,

समयः-  विहान ११:०० बजे,

स्थानः- काठघर नं. २  को सभाकक्ष, सिंहदरबार, काठमाडौं ।