तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2078-08-26
दर्ता नं.

4

दर्ता मिति

2078-08-26

संवत्

2078

प्रस्तुतकर्ता

माननीय मन्त्री बालकृष्ण खाण

मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय

अधिवेशन

10

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

फाइल
Download