फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2078-08-23
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2078-08-23

संवत्

2078

प्रस्तुतकर्ता

माननीय मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू

मन्त्रालय

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला

अधिवेशन

10

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

फाइल
Download